Aňu Anna Černáková

Volám sa Anna Černáková, pochádzam z Hnúšte, mám 37 rokov, 2 synov – Urbana a Vavra, úžasného manžela a skvelú prácu. Okrem 5-tich rokov štúdia na FHV UMB v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala filozofiu a výtvarnú výchovu a jedného roka vyučovania nádejných módnych návrhárov v Púchove, žijem a pôsobím v rodnom meste.

Od roku 2003 učím výtvarnú výchovu v Základnej umeleckej škole v Hnúšti, tiež v ZŠ J.F.Rimavského a okrem toho rada spolupracujem so škôlkami, školami a mestskou knižnicou na kultúrnom dianí v meste. Svoju túžbu po vedeckom bádaní som si popri práci a vlastne najmä vďaka nej, mohla naplniť v roku 2009, kedy som získala titul PhD.
Prestávkou v profesionálnej pedagogickej dráhe sa na 4 roky stali moje dve deti. Pre vlastnú výtvarnú tvorbu boli práve tieto roky novým začiatkom.

Tvorím odkedy si pamätám, no až keď sa mi narodili synovia, objavila som to, čo ma skutočne baví a napĺňa. Milujem detský farebný svet, hravú kompozíciu, detské motívy, rovanko tradičné i menej tradičné techniky ako je pletenie, háčkovanie, šitie, či plstenie a rôzne ďalšie. Preto som začala maľovať veselé farebné obrázky, háčkovať a šiť hračky, či plstiť. A takto trávim aj v súčasnosti všetok čas, ktorý mi popri rodine a práci zostane.

Každá nová požiadavka niečo vytvoriť a každý bláznivý nápad, je pre mňa výzvou a teším sa, keď sa mi podarí. Tieto letné prázdniny boli pre mňa takouto výzvou. Splnil sa jeden z mojich snov, pretože som dostala príležitosť ilustrovať knižku pre deti Moji zeleninkoví kamaráti. Ďalším splneným snom je spolupráca s Miniartist. Teším sa na všetky ďalšie výzvy.
Vaša AnU.

Ilustrácie

AnU
AnU